Michel du Buy (r) samen met Harry Hopman, de Godfather van de moderne tennistraining, 1981


Meer informatie

Bel 020 77 41 231
of stuur een e-mail

 

pdf Bekijk CV in PDF

Reglement Tennisles

 1. Een tenniscursus bestaat uit een van te voren vastgesteld aantal tennislessen, welke eenmaal per week op dezelfde dag en hetzelfde uur door mij worden gegeven.
 2. Een les-uur bestaat uit 50 minuten intensieve training. Op die manier word ik in staat gesteld van een korte rustpauze van 10 minuten  te genieten. Bij groepsles kunnen de deelnemers dan nog 10 minuten vrij doorspelen.
 3. Bij de lessen welke begin april van start gaan, wordt tijdens de grote vakantie een pauze van 5 a 6 weken ingelast.
 4. Weer óf geen weer, de lessen gaan altijd door.
  Alle lessen welke door slechte weersomstandigheden komen te vervallen, worden door mij ingehaald en wel op de eerstvolgende vrijdag op hetzelfde uur als waarop de normale les plaats zou vinden, tenzij dit uur reeds door een andere vervangende regenles is bezet. In het laatste geval wordt in onderling overleg bepaald op welke dag en op welk uur de vervangende les plaats vindt. Uiteraard heb ik daarbij de beslissende stem. Een serie van 14 lessen bestaat dus altijd uit 14 lessen.
 5. Bij twijfelachtige weersomstandigheden is het aan de leerling om met mij contact op te nemen (06-2928 0602  of  020-7741231) om te vernemen of de les naar de volgende vrijdag wordt verschoven of dat er een andere inhaaldag wordt gekozen.
 6. Tijdens de intensieve vakantiecursus worden verregende lessen bij voorkeur op de volgende zondag ingehaald.
 7. De leerling kan een aan hem/haar te geven les alleen en uitsluitend met mijn instemming overdragen aan een ander, b.v. in geval een leerling door lichamelijk ongemak niet in staat is de lessen verder te volgen. Zo' n vervanger dient dan uiteraard in de betreffende groep te passen.
 8. In geval het achteraf blijkt, dat een groep verkeerd is ingedeeld en het niveauverschil tussen de deelnemers b.v. te groot blijkt te zijn, is het aan mij om spelers/sters eventueel naar een andere groep over te plaatsen.
 9. Het totale cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan en wel op mijn rekening bij de RABOBANK 35.85.56.716.

Michel du Buy
06-2928 0602  of  020-7741231